rm7

Nói chung là cũng không gần lắm, em lại đứng xéo qua 1 bên, vậy mà anh vẫn ráng quờ 2 cái tay dài thoòng qua cho nó đáp xuống vai em mới chịu :v Cười toe toét mắt không cần nhìn luôn, giống như là cái lẽ đương nhiên nó phải vậy :v Em còn đỡ tay Gary bảo vệ anh nữa. Ending của preview thì khỏi bàn luôn hêhê kiểu Uyên Ương Quốc Dân đã công khai thì thôi nhà đài chúng mềnh cũng công khai shịp luôn cho hốt =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s