About LJSVN

Chuồng Dịt của những nông dân yêu mến cậu bé gia cầm Lee Jong Suk, cũng là nơi dành cho những người xây tổ ấm cho cặp đôi quốc dân Dịt và Khủng Long Kim Woo Bin.

Facebook: Lee Jong Suk Vietnam Fanpage

Mail: saekki.couple@gmail.com

Youtube || Vimeo || Google+

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s