[Gia tộc Dịt] Đồng thanh siêu năng lực

4

Đâu phải chỉ có mình Sooha mới có khả năng bắn rap theo người khác TwT

*chỉ lên* Namsoonie hùa với thằng bạn chí cốt nhiếc thầy

*chỉ xuống* Namhoonie hùa với đồng nghiệp lang băm nạt cựu sếp

Bởi ta nói chỉ có shỉvả hay nói xấu người khác thì tâm hồn mới dễ đồng điệu với nhao 😥

*búng ngón cái cho 3 cậu Gồ-Pặc-Pặc nhà Dịt*

[Kul]