He’s always watching

czGmnOE

Giờ thiêng đã điểm.

Mấy mùa lũ lên không có thả Khủng Long vô chuồng…

Chúc ai kia sống tốt với dàn đàn ông theo đuôi tán loạn trong phim… Nhớ là He’s always watching ^_^

Rating 20+ (cỡ cái khung cảnh trong phòng tối đậm mùi bạo lực này nè) sẽ có tin nhắn báo tử ^_^

-Lá&Ku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s