Đi khám bệnh hay đi ăn?

31

Túi áo của bác sĩ thiên tài dĩ nhiên cũng phải đặc biệt hơn các bác sĩ khác chứ phải hông?

Tại vì dù có là bác sĩ thiên tài dùng tay thay máy siêu âm đi nữa cũng cần ăn mới phát huy năng lực được. Tưởng đâu chỉ có thạch đậu đỏ thôi, té ra còn có cả chất đạm nữa nè… 😥 Và một cái món gì đó đỏ đỏ nữa cậu nào tinh mắt dòm giúp với. Bỏ hết một nùi lương thực vô túi rồi chạy khắp nơi mới đúng là phong cách của cậu ấy ^_^

Bác sĩ thiên tài dị bang thực thần 😥 Đừng để cái tên này kéo dài thêm nữa 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s