Anh hùng kẹo mút

32

Nếu 500 won mang lại cho Hoonie nhân duyên với bệnh viện MyungWoo, để rồi từ đó tìm lại định mệnh đời mình, thì cây kẹo mút năm nào đã giúp Hoonie sống sót, để rồi chúng ta được thấy một “lang băm” khâu một mũi lấy một trăm ngàn won. 😥

Câu chuyện của người hùng kẹo mút năm nào, bây giờ sẽ được tiết lộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s