[13.05.13] Jongbin và Running Man

0513

Lâu lâu ngồi không cứ tự hỏi, hôm RM mà không có Bin thì cậu bé có xu hướng sợ hãi đám đông và xa lánh xã hội này sẽ ra sao.

Cười được như vầy chắc là không thể, dù là có ráng gượng như lúc tham gia mấy show khác đi chăng nữa.

Có một người bạn ở bên cạnh, để ôm lấy và được ôm lấy, để dõi theo và được dõi theo, để bảo vệ và được bảo vệ. Ngoài tham vọng diễn xuất cao ngất trời ra thì đây hẳn là cái ước mơ luôn cồn cào trong lòng nhóc con này.

Lạc quan lên. Tự tin lên. Kim Woo Bin bụng một bầu niềm nở, nếu cậu cần anh sẵn sàng sẻ chia.

[Kul]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s