[14.06.13][WELLMADE’s me2day]

well2“Jongsuk: Chụp cái này chi vợi?
Quản lý me2day: Để up lên me2day~
Jongsuk: Vậy hở? (cười^_^)”

[c] Wellmadestar’s Me2day
Trans: Lee Jong Suk Vietnam Fanpage

1 đoạn hội thoại cộp mác Lý Duck khá d ễ h i ể u :v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s